12 юни 2017 г.

Делата на Наполеон


 • Въвежда номерирането на къщите и домовете с четни и нечетни номера.
 • Създава съвременния вид на разделението на средно и висше образование и реформира лицеите и университетите.
 • Създава пощенски клонове във всяко селище.
 • Премахва феодалната система и социалните слоеве, като дава икономическа свобода на всеки.
 • Въвежда изцяло конституциите в държавите.
 • Въвежда йерархизираната, пирамидална администрация на държавата: министри, ръковидители на служби, чиновници, секретариат, деловодство.
 • Въвежда трудовите книжки за гражданите.
 • Отделя изцяло правосъдието от администрацията.
 • Премахва правото на благородничеството да раздава правосъдие.
 • Създава подобрена данъчна система.
 • Създава държавната френска банка.
 • Създава съвременния вид на кадастъра.
 • Реформира и развива армията.
 • Въвежда задължителна военна служба за всички.
 • Разграничава църковната власт от държавата и намалява правомощията на духовенството над имоти и хора.
 • Създава новата наука египтология.
 • Подобрява дейността на библиотеките.
 • Създава Френския национален институт на науките и изкуството.
 • Създава Имперския университет.
 • Създава пътища из цяла Европа и проходи из планините и в Алпите.
 • Въвежда консервирането на храни, консервите, първоначално използвани за неговата армия. Въведено от неговия кулинар Франсоа Апер.
Съставил: Деян Пенчев, по различни книги и източници за Наполеон, но се нуждае от проверка