24 август 2017 г.

Битки на Наполеон


Битката при Ваграм, картина от Орас Верне (1789–1863)

Битки, водени лично от Наполеон Бонапарт

1793

1796

1797

1798

1799

1800

1805

1806

1807

1809

1812

1813

1814

1815

Наполеон прави оглед на императорската гвардия преди битката при Йена, 1806 г., 
картина от Орас Верне (1789–1863)

Битките, водени лично от Наполеон, подредени като дни от годината